Checklist voor adressenbestand kopen

1. Waar moet u op letten?
Bij het bepalen van uw keuze van de voor u meest geschikte adressenleverancier is het raadzaam de volgende overwegingen mee te nemen. Checklist bij het aankopen van bedrijfsadressen:

2. Welke adressen biedt de leverancier aan?
Zijn dat alle actieve bedrijven van Nederland? En zijn dat ook alle non-profit organisaties? Of is het slechts een deelbestand? In totaal zijn er circa 2 miljoen actieve bedrijven en instellingen in Nederland.

3. Betaal ik per selectie of betreft het een (jaar-)abonnement?
En welke gegevens zijn inbegrepen? Veel aanbieders bieden een betaalmethode op basis van een prijs per adres. Daarbij zijn de kosten vaak modulair opgebouwd waarbij standaard de NAW-gegevens inbegrepen zitten. Voor aanvullende gegevens betaalt u dan additioneel een tarief per adres per gegeven, zoals telefoonnummer, contactpersoon, branche etc. Bij een (jaar-)abonnement is er vaak sprake van vrijwel onbeperkt gebruik van de database, u maakt uw selecties dan zelf. U weet dus vooraf welke investering u op jaarbasis zult doen, ongeacht het aantal adressen dat u selecteert en ongeacht het aantal selecties dat u maakt.

4. Hoe vaak worden de adressen ge├╝pdate en worden hiervoor kosten in rekening gebracht?
Niet alle aanbieders voeren periodiek mutaties door. Maandelijks zijn er toch al snel circa 50.000 Mutaties op een bestand van rond 2 miljoen adressen. Biedt men wel updates aan middels een mutatie-abonnement, dan is het de vraag of u hiervoor een meerprijs dient te betalen.

5. Welke selectiecriteria zijn voor mij belangrijk?
De meest gebruikte criteria bij het maken van selecties zijn (hoofd- c.q. sub-) branche, bedrijfsomvang (in omzet c.q. werknemers) en regio/vestigingsplaats. Daarnaast zijn er nog vele andere selectiecriteria denkbaar, zoals bijvoorbeeld startdatum. Belangrijk dus om bij een leverancier te bepalen of de gewenste selectiecriteria beschikbaar zijn.

6. Is er sprake van een minimum orderbedrag, opstartkosten of overige bijkomende kosten?
Onder de aanbieders van selecties op maat geldt vaak een minimum orderbedrag. Ook kan er sprake zijn van additionele kosten zoals opstartkosten, verzendkosten (i.g.v. CD-ROM) etc.

7. Worden er aanvullende ondersteunende diensten geleverd?
Biedt de adressenleverancier ook ondersteuning aan bij het voorbereiden c.q. verzorgen van een direct mailing? Zijn er mogelijkheden om een mailing telefonisch op te volgen?

SUCCES MET UW KEUZE!